Registrace

 

KROK 1./ REGISTRACE ZÁVODNÍKA

Závodník vyplní REGISTRAČNÍ  FORMULÁŘ

Startovné ve výši 200 Kč  hradí závodník na samostatný účet BKH2023T10.

 

PODMÍNKY REGISTRACE závodníka:

20.8.2023

Zahájení REGISTRACE na WEB stránce: www.behkolemhejtmanu.cz

 

10.10.2023

Konec REGISTRACE na WEB stránce : www.behkolemhejtmanu.cz

Pokud nedojde k úhradě registračního poplatku/startovného do 5 ti dnů od registrace, dojde k automatickému vymazání Vaší registrace.

 

REGISTROVAT SE ZDE

  REGISTRACI  ZAJIŠŤUJE: 

www.maraton.cz

Poznámka:  po rozkliknutí je zde PŘIHLÁŠKA/REGISTRACE závodníka a po rozkliknutí v seznamu akcí  závodu Běh kolem Hejtmanu 14.10.2023 i stav startovní listiny.

PROHLÁŠENÍ závodníka k závodu

Účastník závodu současně s registrací do závodu prohlašuje a potvrzuje, že:

1. Bere na vědomí a bude dodržovat pravidla závodu a pokyny pořadatelů závodu.

2. Účastní se běhu na vlastní nebezpečí  a neví o žádné zdravotní překážce, která by mu bránila účastnit se závodu.

3. Je si vědom, že organizátor běhu nenese žádnou odpovědnost za případné zranění během závodu a nebude ne pořadateli vymáhat náhradu za případné škody či újma na zdraví a majetku v souvislosti se závodem.

4. Vyplněním přihlášky k registraci souhlasí s fotografováním své osoby, archivací a s jejich použitím při prezentaci a propagaci závodu.

5. Dává souhlas v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., a GDPR souhlas s použitím své e-mailové adresy/ telefonního čísla uvedených v registračním formuláři pořadatele.

6. Vyplněním e-mailu získává možnost zaslání výsledkové listiny, případně jiných materiálů vztahujících se  k závodu.

 

Protože závod je veden po celou dobu Chráněnou krajinnou oblastí (CHKO Třeboňsko) je kapacita počtu běžců závodu omezená. Proto neváhejte s registrací.

 

V případě přihlášky závodníků mladších 18 ti let ke dni konání běhu v kategorii dospělých na trati 10 km, musí tito předložit při Prezentaci v den závodu písemný souhlas zákonného zástupce.

 

Formulář je k dispozici zde ke stažení:

 

KROK 2./ ÚHRADA STARTOVNÉHO

Přihláška k závodu je platná až po zaplacení startovného na bankovní účet 2501850213/2010, tak, aby platba dorazila nejpozději 14.10.2023 do 10:20

Variabilní symbol pro platbu a výši startovného naleznete na Startovní listině po vaší registraci u svého jména ve sloupci Var.sym.  a  Startovné.

Pokud provádíte platbu za více závodníků, tak je nutné jejich variabilní symboly oddělené čárkou zapsat do Zprávy pro příjemce.

 

Pro platbu startovného online web, prosím použijte následující údaje:

  • Příjemce platby: TJ JISKRA CHLUM U TŘEBONĚ, z.s.
  • IČ: (pokud se registrujete na firmu)
  • Číslo účtu:         2501850213/2010             FIO BANKA, měna účtu Kč
  • IBAN: CZ3620100000002501850213
  • BIC/SWIFT:     FIOBCZPPXXX
  • Variabilní symbol: ……………..  uveden na Startovní listině po vaší registraci u svého jména
  • v poznámce uveďte prosím Vaše jméno a BKH2023T10
 

 

 

 

Naši sponzoři:

SPONZOŘI

 

 

    

 

  

 

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER