Registrace

REGISTRACE – BĚH KOLEM HEJTMANU 

           PODMÍNKY REGISTRACE ZÁVODNÍKA v běhu na 10 km

 

 

​                          

Prohlášení závodníka k závodu              

- Účastínk závodu současně s registrací do závodu prohlašuje a potvrzuje, že :

  1. Bere na vědomí a bude dodržovat pravidla závodu a pokyny pořadatelů závodu.
  2. Účastní se běhu na vlastní nebezpečí a neví o žádné zdravotní překážce, která by mu bránila účastnit se závodu.
  3. Je si vědom, že organizátor běhu nenese žádnou odpovědnost za případné zranění během závodu a nebude na pořadateli vymáhat náhradu za případné škody či újmy na zdraví a majetku v souvislosti se závodem.
  4. Vyplněním přihlášky k registraci souhlasí s fotografováním své osoby, archivaci a s jejich použitím při prezentaci a propagaci závodu.
  5. Dává  v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a GDPR souhlas s použitím své e-mailové adresy/telefonního čísla uvedených v registračním formuláři pro potřeby pořadatele.
  6. Vyplněním e-mailu získává možnost zaslání výsledkové listiny, případně jiných vztahujících se k závodu.

 

Protože závod vede po celou dobu Chráněnou krajinnou oblastí je kapacita závodu omezená. Neváhejte proto s registrací.

 

Chyby a odhlášení v registracích směřujte: e-mail : josefsvec.ch@seznam.cz

 

 

 


 

 

Běh kolem Hejtmanu