Běh kolem Hejtmanu

Termín konání je každý rok vždy  d r u h o u    s o b o t u   v  měsíci  ř í j n u .

Naši sponzoři:

SPONZOŘI

 

 

    

 

  

 

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER