Propozice

 

UPOZORNĚNÍ

z důvodu respektování hygienických opatření COVID-19 byly zrušeny všechny běhy kategorií mládeže ( 12 kategorií). 

Běží se pouze hlavní závod na 10 km -všech 7 kategorií mužů a žen.

 

 

PROPOZICE

Běh kolem Hejtmanu - 53.ročník 

pod záštitou starostky Městyse Chlum u Třeboně

sobota 10.října 2020

 

Dokumenty ke stažení zde:

Místo konání:  

Stadion Městyse Chlum u Třeboně na sídlišti Fr. Hrubína WGS : 48°57´28,36“ N,  14°55´24,16“ E

 

Pořadatel:

TJ JISKRA  CHLUM U TŘEBONĚ, z.s. - Josef Švec  

 

Podmínky účasti:

jedná se o veřejně přístupný závod. Závodníci startují na vlastní nebezpečí s vlastní odpovědností za svůj zdravotní stav.

 

Přihlášky - Prezentace:

od 8:20 u šaten stadionu v den závodu - nejpozději 10 minut před stanoveným startem jednotlivých kategorií žactva a juniorů.

 

Hlavní závod mužů a žen v silničním běhu na 10 km:

Registrace závodníků a závodnic bude probíhat průběžně na webových stránkách Běhu kolem Hejtmanu www.behkolemhejtmanu.cz,  - online od 10. srpna 2020 do 30.9.2020 podle podmínek tam uvedených.

Později za zvýšené startovné na místě v den závodu od 9:00 hodin.

Poslední závodník bude přihlášen na prezentaci nejpozději 30 minut před zahájením závodu!!!, tedy do 10:30 !!! v den závodu, tj. 10.10.2020.

 

Startovné, startovní čísla:

Startovné pouze v závodě kategoriích na 10 km se hradí ve výši 100,-Kč/osoba do 5-ti kalendářních dnů po online registraci, jinak je registrace závodníka zrušena. Při prezentaci na místě v den závodu, tj. 10.10.2020 hradí závodník ve výši 150,-Kč v hotovosti.

V případě přihlášky závodníků mladších 18-ti  let ke dni konání běhu v kategorii dospělých na trati 10 km, musí tito předložit písemný souhlas zákonného zástupce. Formulář je k dispozici na stránkách výše uvedeného webu BKH.

 

 

 

Standardní buničinová nebo plastová čísla se spínacími špendlíky a čipy budou  závodícím na trati 10 km vydána v den závodu při prezentaci. Po doběhu závodu na 10 km do cíle jsou nevratné.

Látková uvazovací čísla z ostatních závodů jsou po doběhu do cíle vratné ! Za ztrátu čísla hradí závodník/ce 100,-Kč.

Měření časů závodníků na 10 km bude prováděno čipovou časomírou /čip na noze závodníka. Čip je ihned po doběhu do cíle vratný. Za ztrátu úhrada 500,-Kč.

 

Šatny: Vzhledem k situaci s COVID -19 a množství závodníků všech kategorií k vystřídání v šatnách v krátkých časových intervalech nebudou šatny k dispozici.

Informace: www.behkolemhejtmanu.cz, e-mail: josefsvec.ch@seznam.cz       

Technická ustanovení: Startují všichni řádně přihlášení závodníci, kteří splňují podmínky  účasti.

Tratě: vyznačeny na  dráze stadionu, v terénu v okolí stadionu, v parku a  po veřejných  asfaltových komunikacích mimo stadion bez omezení  provozu.

Trať závodu na 10 km je certifikovaná, vedena z velké části  po veřejných komunikacích bez uzavření provozu okolo rybníka Hejtmanu. Je značena vč. orientačních ukazatelů kilometrů zbývajících do cíle.

Ceny: Medaile a věcná cena pro první tři závodníky každé kategorie

Pro vyhodnocení  musí nastoupit a odstartovat minimálně 4 atleti v dané běžecké kategorii.

Vyhodnocení :   vyhlášení nejlepších na stupních

                        Vítězové /vítězky jednotlivých kategorií ( 1. až 3. místo)

     

BĚH KOLEM HEJTMANU JE i v roce 2020 NENÍ součástí Jihočeského běžeckého poháru.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo neomezeně  používat veškeré obrazové i zvukové záznamy a fotografie účastníků pořízené během závodu  k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů  bez jakéhokoli nároku účastníků  na jakoukoli odměnu.

 

       BĚH KOLEM HEJTMANU - 53.ročník 2020  - Chlum u Třeboně

       Datum konání: 10.října 2020 - ČASOVÝ PLÁN a  KATEGORIE

 

 Kategorie předškolní děti a nejmladší žactvo jsou společné pro chlapce a dívky !

 

HLAVNÍ ZÁVOD  v silničním běhu NA 10 KM (certifikováno)

 

Starty  jednotlivých kategorií  a vyhlašování výsledků na stupních vítězů budou zveřejňovány rozhlasem na stadionu!

 

TRAŤ  NA  10 km

Běh kolem Hejtmanu