Běh kolem Hejtmanu

 

P R O P O Z I C E

BĚH KOLEM HEJTMANU

56. ročník

Datum konání :  sobota 14.října 2023

Zahájení v 9:00 hodin

Místo konání:  Stadion Městyse Chlum u Třeboně na sídlišti Fr. Hrubína

Souřadnice WGS: 48°57´28,36´´ N,  14°55´24,16´´ E

 

Pořadatel: TJ JISKRA CHLUM U TŘEBONĚ, z.s.

Vedoucí činovníci:

Ředitel závodu: Miroslav Lysina, Ing.(tel. +420 606 766 431)

Hlavní pořadatel: Jiří Hájek

 

Zpracování výsledků: kategorie mládeže ručně, 10 km elektronicky/ čipy

 

Běh kolem Hejtmanu je členěn na:

A /   Závody dětí a mládeže do 17 let

B /   Hlavní závod dospělých /muži a ženy/ od 18 ti let

Start a cíl závodů je na stadionu v Chlumu u Třeboně.

 


 

A/ Děti a mládež do 17 ti let od 9:00 do 10:40

 

Pořadatel: Suchá Tereza, Mgr.  (tel. +420 775 166 638)

TRATĚ: atletická dráha škvárová 4 /dráhová na stadionu :

  • tratě délky :150 m, 250 m (startují chlapci a dívky společně), 300 m, 400 m, 600 m, 800 m, 1 200 m, 1 600 m.
  • starty kategorií vyznačeny na dráze.
  • Starty se řídí Časovým programem závodů dle kategorií.

1/ Přihlášení  závodníků a závodnic v kategoriích A/:

Na místě v den závodu při prezentaci.

PREZENTACE: Na stadionu Chlum u Třeboně -pergola vedle šaten, - nejpozději 10 minut před stanoveným startem jednotlivých kategorií dětí, žactva.

Startovní čísla látková uvazovací rozlišená (podklad barva číslo barva rozdílná), čísla jsou po doběhu do cíle vratná! Za ztrátu čísla hradí závodník/ce 100,- Kč.

Start provádí startér výstřelem, cíl zajištují cíloví rozhodčí(časoměřič- ruční měření stopkami, rozhodčí pořadí)

Rozhodčí: zajišťuje pořadatel

Startovné v kategoriích dětí se NEPLATÍ

Výsledky:

  • Stupně vítězů a vyhlášení prvních třech v každé kategorii
  • ceny(specielní medaile BKH první tři v každé kategorii , malé pamětní medaile pro všechny závodící

 

ČASOVÝ PROGRAM  a  KATEGORIE -A. Mládež do 17 ti let od 9:00 do 10:40

 

                     9:00                Zahájení závodů

 

 START

KATEGORIE

VĚK

RN

TRAŤ /m

KÓD

 

Nejmladší žactvo

 

 

 

 

9:10

Děvčata

8-9 roků

2015-2014

300

D89

9:15

Chlapci

8-9 roků

2015-2014

400

CH89

 

Mladší žactvo

 

 

 

 

9:25

Děvčata

10-11 roků

2013-2012

650

D1011

9:35

Chlapci

10-11 roků

2013-2012

800

CH1011

 

Starší žactvo

 

 

 

 

9:45

Děvčata

12-13 roků

2011-2010

800

ŽK1213

9:55

Chlapci

12-13 roků

2011-2010

1200

ŽC1213

 

Mladší dorost

 

 

 

 

10:05

Děvčata

14-15 roků

2009-2008

1200

ŽK1415

10:15

Chlapci

14-15 roků

2009-2008

1600

ŽC1415

 

Přípravky

 

 

 

 

10:25

Předškolní děti

5 roků a méně

2018 a později

150

PD

10:40

Nejmladší žactvo

6-7 roků

2017-2016

250

 

    Kategorie předškolní děti a nejmladší žactvo jsou společné pro chlapce a dívky !

Starty  jednotlivých kategorií  a vyhlašování výsledků na stupních vítězů budou zveřejňovány  rozhlasem na stadionu !

 


 

 

 

B/ Muži a ženy od 18 ti let – Hlavní závod

 

Hlavní závod na 10 km

Závod na  trati 10 km je vypsán pro muže a ženy/ od 18 ti let v 7 mi věkových kategoriích. V roce 2023 je MISTROVSTVÍM  JIHOČESKÉHO KRAJE  v silničním běhu  mužů a žen a součástí Jihočeského běžeckého poháru.


Ředitel závodu: Ing. Miroslav Lysina  (tel. +420 606 766 431)

Hlavní pořadatel: Jiří Hájek

Metodická pomoc: Josef Švec

Pohotovostní zdravotnický dozor: MUDr. Jitka Válková

Rozhodčí: deleguje Jihočeký krajský atletický svaz  (pan Ludvík Vacek)

Časomíra-čipy, zpracování výsledků: Ing. Svatopluk Dvořák

ZÁVOD na trati  10 km  (limitován do 200 startujících a časem 1 hodina 20 minut) prezentace od   09:00 hodin, start v 11:00

 

Přihlášení/Registrace: 

Registrace všech závodníků a závodnic v kategoriích B/ -Hlavní závod na 10 km bude  probíhat  průběžně / on-line  na webových stránkách Běhu kolem Hejtmanu: www.behkolemhejtmanu.cz   od 20.8.2023  do 10.10.2023 podle podmínek tam stanovených. REGISTRACI  ZAJIŠŤUJE :  www.maraton.cz

Startovné ve výši 200,- Kč/osobu hradí  účastníci závodu dospělých na 10 km na účet uvedený v podmínkách registrace. Výjmečně je možné se zaregistrovat a provést úhradu zvýšeného startovného 300,- Kč i na místě v den závodu u prezentace.

Poslední termín k provedení úhrady je do 14.10.2022 do 10:20 hodin. Po tomto termínu nebude umožněna prezentace do závodu.

 

Prezentace k závodům a startu

je v den závodu 14.10.2022 od 9:00 hodin na Stadionu v Chlumu u Třeboně vedle šaten dle Časového programu:  do 10 : 20 hodin !!!! , kdy bude prezentace ukončena.

Při prezentaci budou vydávána startovní čísla a závodníkům na 10 km čipy.

Po doběhu závodu na 10 km do cíle jsou startovní čísla z tohoto závodu nevratná.

Měření časů závodníků na 10 km bude prováděno čipovou časomírou /čip na noze závodníka. Čip je ihned po doběhu do cíle vratný. Za ztrátu úhrada 500,-Kč.

 

Podmínky účasti :

1/ Jedná se o veřejně přístupný závod. Závodníci startují na vlastní nebezpečí s vlastní odpovědností za svůj zdravotní stav.

2/ Registrace závodníků a závodnic pro hodnocení do Jihočeského běžeckého poháru /JBP jsou uvedeny na webu JBP:  http://www.jihoceskybezeckypohar.cz/     

3/ Registrace závodníků a závodnic pro hodnocení do Mistrovství jihočeského kraje: Účastník závodu Krajského přeboru  na 10 km musí  být  registrován dle podmínek Jč. Atletického svazu  v některém atletickém oddílu Jč. kraje.   

                      

Technická ustanovení:

Startují všichni řádně přihlášení závodníci, kteří splňují podmínky  účasti. Závodí se podle platných pravidel LA  a tohoto rozpisu.

 

Popis tratě:

Trasa hlavního závodu na 10 km vede ze stadionu doleva na místní komunikaci 14c na pozemku parc. č. 1806/1„Velký Kopec“, dále doleva , na silnici II/153 křižovatka „pod sídlištěm“ ostře doprava ulicí Tyršova, na křižovatce po Křížovou cestou doprava po hrázi rybníka Hejtman, na další křižovatce u OD doleva, dále po silnici 1531 na Staňkov, po silnici 1535 odbočka doleva k lomu průběh po místní komunikaci obce Staňkov „Blatem“, výběh na hráz Staňkovského rybníka doleva zpět na silnici 1535 ke křižovatce Chlum u Tř.- Mirochov a doleva po silnici 1534 zpět do Chlumu přes křižovatkou pod Křížovou cestou na silnici II/153 a doleva křižovatku pod sídlištěm zpět na místní komunikaci14c na pozemku parc.č. 1806/1„Velký Kopec“ vpravo do cíle na stadion.

 

Bezpečnosti při závodu:

Závod se koná za běžného a nikterak přerušeného silničního provozu na místních komunikacích a proto musí závodníci/ce  dodržovat pravidla silničního provozu a dbát všech pokynů pořadatelů a rozhodčích. Trať je značena vodorovným a svislým značením červenými směrovými šipkami vč. orientačních ukazatelů kilometrů zbývajících do cíle. Této sportovní akce se závodník účastní z vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí. Závodník mladší 18 ti let může trasu absolvovat pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo na základě prohlášení zákonného zástupce/rodiče závodníka/ce. Závodu se zúčastňuje každý na vlastní nebezpečí a náklady. Během závodu je povinnen dodržovat pravidla silničního provozu.

Ceny: Medaile s emblémem BKH a věcná cena pro první tři závodníky každé kategorie.                 

V hlavním závodě v běhu KOLEM  HEJTMANU na 10 km  dále obdrží peněžní ceny za celkové absolutní pořadí (bez rozlišení kategorií) 

  • muži :  1.místo 1 000,- Kč, 2.místo 600,- Kč a  3.místo 400,- Kč        
  • ženy :   1.místo 1 000,- Kč, 2.místo 600,- Kč a  3.místo 400,- Kč

Absolutně nejrychlejší žena a absolutně nejrychlejší muž ještě obdrží křišťálový pohár vyrobený specielně pro BĚH KOLEM HEJTMANU.

 

Ceny a diplomy   

Mistrovství jihočeského kraje v silničním  běhu mužů a žen na 10 km/MJK ( registrovaní závodníci/ce )  zajišťuje  JčKM ČB :

  • muži :  1.místo 2 000,- Kč, 2.místo 1 000,- Kč a  3.místo 500,- Kč        
  • ženy :   1.místo 2 000,- Kč, 2.místo 1 000,- Kč a  3.místo 400,- Kč

 

Vyhodnocení:  

Pro vyhodnocení  musí vystartovat/vyběhnout minimálně 4 atleti v dané běžecké kategorii.  Hodnotí se podle pořadí závodníků v cíli.

Tituly a ceny v  jednotlivých kategoriích MJK-muži a ženy:

- ve kterých nastoupili minimálně 3 soutěžící ze 2 atletických klubů/oddílů, získávají závodníci na prvním až třetím místě medaili a diplom

 

Vyhlášení nejlepších na stupních vítězů: 

1. až 3. místo jednotlivých kategorií

Pořadatel si vyhrazuje právo neomezeně používat veškeré obrazové a zvukové záznamy a fotografie účastníků pořízené během závodu  k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů  bez  nároku účastníků na jakoukoli odměnu.

 

Rozpis - HLAVNÍ ZÁVOD  10 km

Časový limit pro závod na 10 km : 1 hodina 20 minut.

PREZENTACE:  od 9:00 hodin  do: 10:20 hodin

11:00

Muži                            18-39 let

2005-1984

10 km

MA1,MA2

Muži                           40-49 let

1983-1974

MB

Muži                           50-59 let

1973-1964

MC

Muži                       60 let a více

1963 a dříve

MD,ME

Ženy                             18-39 let

2005-1984

ŽA1, ŽA2

Ženy                           40- 49 let

1983-1974

ŽB

Ženy                       50 let a více

1973 a dříve

ŽC

 

Naši sponzoři:

SPONZOŘI

 

 

    

 

  

 

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER