Běh kolem Hejtmanu

       

Podmínky účasti v závodech:

Jedná se o veřejně přístupný závod. Závodníci startují na vlastní nebezpečí s vlastní odpovědností za svůj zdravotní stav.

Hlavní závod na 10 km  je součástí Jihočeského běžeckého poháru.

 

Běh kolem Hejtmanu je členěn na:

A /  závody dětí a mládeže do 17 let v rozlišení podle délky tratí vyznačených na stadionu a  jeho blízkosti.

B /  Hlavní závod dospělých /muži a ženy/ od 18 ti let v 7 mi věkových  kategoriích na  trati 10 km ze stadionu kolem rybníku Hejtman a zpět.

           

Start a cíl závodů je v areálu stadionu v Chlumu u Třeboně.

Rozhodčí: zajišťuje pořadatel  

 


 

Přihlášení - Registrace:  

1/ Přihlášení závodníků a závodnic v kategoriích A/:

    Na místě v den závodu při prezentaci.

V případě hromadného přihlášení oddílů je možno zaslat přihlášku od 1.9.2022 do 5.10.2022 prostřednictvím e-mailu na adresu: josefsvec.ch@seznam.cz s údaji:

- jméno a příjmení, kategorie (chlapec/dívka), datum narození, bydliště, škola - sportovní oddíl. Startovné v těchto kategoriích dětí se NEPLATÍ.

 

2/ Registrace závodníků a závodnic v kategoriích B/:

Hlavní závod na 10 km bude probíhat  průběžně podle podmínek stanovených na webových stránkách Běhu kolem Hejtmanu : www.behkolemhejtmanu.cz   on-line do 06.10.2022.

Startovné ve výši 200,-Kč/osobu hradí účastníci závodu dospělých na 10 km na účet uvedený v podmínkách registrace.

Výjímečně je možné se zaregistrovat a provést úhradu zvýšeného startovného 250,- Kč na místě v den závodu u prezentace.

Poslední termín k provedení úhrady je do 08.10.2022 do 10:20 hodin.

 


 

Prezentace k závodům a startu

je v den závodu 8.10.2022 od 8:20 hodin na Stadionu vedle šaten dle Časového programu:

  • nejpozději 30 minut před stanoveným startem jednotlivých kategorií dětí, žactva.
  • pro hlavní závod na 10 km do 10 : 20 hodin !!!!

 

Při prezentaci budou vydávána startovní čísla a závodníkům na 10 km čipy.

Po doběhu závodu na 10 km do cíle jsou startovní čísla z tohoto závodu nevratná.

Látková uvazovací čísla z ostatních závodů jsou po doběhu do cíle vratná! Za ztrátu čísla hradí závodník/ce 100,-Kč.

Měření časů závodníků na 10 km bude prováděno čipovou časomírou /čip na noze závodníka. Čip je ihned po doběhu do cíle vratný. Za ztrátu úhrada 500,-Kč.

 

Podmínky  registrace závodníků a závodnic pro hodnocení do Jihočeského běžeckého poháru /JBP jsou uvedeny na webu JBPhttp://www.jihoceskybezeckypohar.cz/

                               

Technická ustanovení:

Startují všichni řádně přihlášení závodníci, kteří splňují podmínky  účasti.

 

Tratě:

Jsou vyznačeny na  dráze stadionu, v terénu v okolí stadionu, v parku a  po veřejných  asfaltových komunikacích mimo stadion bez omezení  provozu.

Start a cíl všech závodů je na stadionu.

 

Trať závodu na 10 km je vedena z velké části  po veřejných komunikacích bez uzavření provozu okolo rybníka Hejtmanu. Závodu se zúčastňuje každý na vlastní nebezpečí a náklady. Během závodu je povinnen dodržovat pravidla silničního provozu a dbát všech pokynů pořadatelů a rozhodčích.

Je značena vodorovným a svislým značením červenými směrovými šipkami vč. orientačních ukazatelů kilometrů zbývajících do cíle.

 

Ceny: 

Medaile s emblémem BKH a věcná cena pro první tři závodníky každé kategorie.

Nemladší děti kategorie předškolní děti /MŠ a nejmladší žactvo obdrží navíc drobnou cenu.

 

V hlavním závodě v běhu KOLEM  HEJTMANU na 10 km  peněžní ceny za celkové absolutní pořadí.

- muži:  1.místo 1 000,- Kč, 2.místo 600,- Kč a 3.místo 400,- Kč        

                                   - ženy:  1.místo 1 000,- Kč, 2.místo 600,- Kč a 3.místo 400,- Kč

 

Současně obdrží absolutně nejrychlejší žena a absolutně nejrychlejší muž křišťálový pohár vyrobený specielně pro BĚH KOLEM HEJTMANU.

 

Vyhodnocení:

Pro vyhodnocení  musí vystartovat/vyběhnout minimálně 4 atleti v dané běžecké kategorii.  Hodnotí se podle pořadí závodníků v cíli.

 

Vyhlášení nejlepších na stupních vítězů

Vítězové / vítězky jednotlivých kategorií (1. až 3. místo)

 

Pořadatel si vyhrazuje právo neomezeně používat veškeré obrazové a zvukové záznamy a fotografie účastníků pořízené během závodu  k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů  bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu.

 

ČASOVÝ PROGRAM  a  KATEGORIE

 

 

                     9:00                Zahájení závodů

 

 START

KATEGORIE

VĚK

RN

TRAŤ /m

KÓD

 

Nejmladší žactvo

 

 

 

 

9:10

Děvčata

8-9 roků

2014-2013

300

D89

9:15

Chlapci

8-9 roků

2014-2013

400

CH89

 

Mladší žactvo

 

 

 

 

9:25

Děvčata

10-11 roků

2012-2011

650

D1011

9:35

Chlapci   

10-11 roků

2012-2011

800

CH1011

 

Starší žactvo

 

 

 

 

9:45

Děvčata

12-13 roků

2010-2009

800

ŽK1213

9:55

Chlapci

12-13 roků

2010-2009

1200

ŽC1213

 

Mladší dorost

 

 

 

 

10:05

Děvčata

14-15 roků

2008-2007

1200

ŽK1415

10:15

Chlapci

14-15 roků

2008-2007

1600

ŽC1415

 

Přípravky

 

 

 

 

10:25

Předškolní děti 

5 roků a méně

2017 a později

150

PD

10:40

Nejmladší žactvo

6-7 roků

2016-2015

250

    

Kategorie předškolní děti a nejmladší žactvo jsou společné pro chlapce a dívky !

 

 

 

HLAVNÍ ZÁVOD  10 km

11:00

Muži                            18-39 let

2004-1983

10 km

MA1,MA2

Muži                           40-49 let

1982-1973

MB

Muži                           50-59 let

1972-1963

MC

Muži                       60 let a více

 1962 a dříve

MD,ME

Ženy                             18-39 let

2004-1983

ŽA1, ŽA2

Ženy                           40- 49 let

1982-1973

ŽB

Ženy                       50 let a více

 1972 a dříve

ŽC

 

Časový limit pro závod na 10 km : 1 hodina 30 minut.

 

Starty  jednotlivých kategorií  a vyhlašování výsledků na stupních vítězů budou zveřejňovány  rozhlasem na stadionu !

 

  TRAŤ 10 km

 

 

Partneři a sponzoři  BĚHU KOLEM HEJTMANU  2022

Městys Chlumu Třeboně

Naši sponzoři:

SPONZOŘI

 

 

    

 

  

 

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER